DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW PRZY SP 92
W ROKU 2016/2017

Rada Rodziców przy SP 92:

 • zebrała w bieżącym roku środki finansowe w wysokości 16 200,00 od
  23 klas nadzień 31.05.17 (w poprzednim roku zebrano 15 657,00 od 24 klas),
 • zebrała od rodziców pieniądze na ubezpieczenie NNW,
 • stworzyła stronę www oraz założyła konto bankowe,
 • zakupiła rzutnik  oraz współfinansowanie zakupu  tablicy multimedialnej,
 • zebrała pieniądze na basen i rozliczyła wynagrodzenia, ZUS i US dla nauczycieli basenu dla klas 1-4.

Zorganizowała:

 • Szkolny kiermasz alb komunijnych
 • Konkurs na własnoręcznie wykonaną MASKĘ KARNAWAŁOWĄ
 • Kiermasz Książki, z którego przychód (634,00 zł) został przekazany na potrzeby biblioteki szkolnej. Dodatkowo szereg książek trafiło do obu bibliotek naszej szkoły.

DZIAŁANIA  FINANSOWANE LUB WSPÓŁFINANSOWANE:

 • Zakup przyrządów do pływania dla klas I-III
 • „Żegnaj Lato Na Rok” impreza sportowa dla dzieci w dniu 21.09.216
 • Piknik Sportowy dla klas 0 oraz okolicznych przedszkoli – wrzesień 2016
 • Konkurs plastyczny „Mój najlepszy bajkowy przyjaciel”- październik 2016
 • Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii – październik 2016
 • Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej- październik 2016
 • Konkurs The Master of English – listopad 2016
 • Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pluszowy miś”- listopad 2016
 • Konkurs Potyczki matematyczne – styczeń 2017
 • Warsztaty techniczno-plastyczne dla dzieci – 21.02.2017
 • Konkurs plastyczny „Fantastyczny kosmos” – marzec 2017
 • Potyczki Polonistyczne dla klas VI SP 92
 • Dzień Języków Obcych – 23 marca 2017
 • Festiwal Matematyki i Nauk Ścisłych – kwiecień 2017
 • Konkurs Pozytywnej Strefy Kibica w GDAŃSK MARATON – 09.04.2017 – WYGRANY
 • Zakup wstążek gimnastycznych na zespołu DANCE STARS
 • Nagrody na XXIII Szkolny Festiwal Teatralny kl. IV – VI – 11-12.04.2017
 • Konkurs czytelniczy kl. III SP „Książka – to mój przyjaciel”– kwiecień 2017
 • Obchody Dnia Książki – 24.04.2017
 • Konkurs plastyczny „I Ty  możesz zostać ilustratorem noblisty”
 • Konkurs „Pasje Dziecięce” – kwiecień – maj 2017
 • „Dzień Polski” pod hasłem „Polska, Biało – Czerwoni” – 09.05.2017
 • Konkurs plastyczny „Opowieści morskich fal” – maj 2017
 • Nagrody na Festiwal Teatralny – 10-11.05.2017
 • Konkurs międzyszkolny „Rowerowy Maj”
 • Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Tańcu 25.05.2017
 • Szkolny Konkurs świetlicowy „Bukiet wiosennych kwiatów” – maj 2017
 • Festyn Rodzinny – 03.06.2017 (wsparcie finansowe + rzeczowe od sponsorów)
 • Sfinansowanie stoiska ze zdrową żywnością prowadzonego po angielsku podczas
 • Festynu Rodzinnego – 03.06.2017
 • Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu dla klas I-IV

Rozliczenie finansowe RR przy SP 92 za rok szkolny 2016/2017 zostanie sporządzone na początku września, w związku z rozliczeniem basenu (zwrotami).


 

RADA RODZICÓW przy SP 92
KIERUNKI DZIAŁAŃ I PRIORYTETY

MISJA RADY RODZICÓW

Wspieramy Nauczycieli i Szkołę byśmy wspólnie mogli przygotować nasze dzieci do startu w dorosłość.

JAK CHCEMY REALIZOWAĆ NASZE ZADANIA

Propozycje RR będą przedstawiane do zatwierdzenia Rodzicom w oparciu o następujące zasady:

 • Propozycje RR do konsultacji z rodzicami będą inicjowane przez Prezydium RR i przesyłane w formie e-mail do zaopiniowania przez pozostałych członków RR.
 • Źródła propozycji będą pochodziły z naszych pomysłów, sugestii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej.
 • Przedstawiciele klas w RR (w ustalony z rodzicami danej klasy sposób) dokonują konsultacji z rodzicami i przedstawiają wnioski w formie elektronicznej do Przewodniczącego RR (opcjonalnie: RR przesyła propozycje bezpośrednio do rodziców, którzy wyrażą na to zgodę).
 • Czas konsultacji: 2 tygodnie. Brak informacji zwrotnej oznaczać będzie akceptację złożonej propozycji.

RR zgłasza rodzicom potrzeby szkoły. Celem zgłoszeń będzie podjęcie prób bezpłatnego lub konkurencyjnie cenowego pozyskania materiałów, narzędzi, wiedzy, zasobów niezbędnych do działań statutowych szkoły a nie mieszczących się w budżecie szkoły przyznanym przez Miasto Gdańsk.

Prosimy rodziców o reagowanie (poszukiwania i zgłaszania możliwości wsparcia) na te informacje w ciągu 2 tygodni od ich przekazania.

PROGRAMY WYCHOWAWCZE

 • Wsparcie organizacji i przebiegu konkursów
 • Nauka (wyniki, udział w konkursach i olimpiadach)
 • Sport
 • Działalność społeczna
 • Działalność na rzecz promocji klasy i szkoły

RR WSPIERAĆ BĘDZIE FINANSOWO INICJATYWY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI POJAWIAJĄCE SIĘ W KONKURSACH itp. INICJATYWACH. CELEM JEST PROMOWANIE KREATYWNOŚCI I POSTAW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI, A NAGRODY SZEROKO DOSTĘPNE W POSTACI MOTYWACJI NIEFINANSOWEJ.

DOSTĘP DO WIEDZY I WSPARCIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

 • Wsparcie zakupów/pozyskania książek do biblioteki oraz najnowszych pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów.
 • Przekażmy do biblioteki beletrystykę młodzieżową i inne ciekawe aktualnie książki, które leżą na naszych półkach.
 • Wsparcie organizacji zajęć dodatkowych umożliwiających poszerzenie kompetencji, wiedzy i horyzontów Uczniów.
 • Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia,
 • Wyjścia do miejsc pracy rodziców,
 • Pogadanki prowadzone przez rodziców (ukierunkowanie zawodowe, bezpieczeństwo,

Prosimy rodziców o zgłaszanie takich możliwości.

GŁÓWNE ZADANIA WG PRIORYTETÓW

Realizacja zadań wynikających z Regulaminu RR:

 • Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły,
 • Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły (pkt. 2-5 poniżej),
 • Wsparcie realizacji programów wychowawczych,
 • Zapewnienie uczniom w trudnej sytuacji materialnej dostępu do działań podejmowanych przez szkołę/klasę, a wymagających środków finansowych,
 • Wsparcie realizacji programów edukacyjnych,
 • Wsparcie w zapewnieniu Uczniom warunków do uczenia się bezpieczeństwo i higiena dostęp do wiedzy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Zgłaszanie Dyrekcji propozycji zapewnienia bezpieczeństwa i higieny naszych dzieci i ustalanie zasad oraz możliwości ich finansowania.

Prosimy rodziców o zgłaszanie takich potrzeb.

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

 • Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą ze składek Rodziców,
 • Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji w miarę możliwości prosimy o wpłaty do końca października oraz drugą ratę do końca marca.
 • Wpłat można dokonywać na konto podane na stronie internetowej Szkoły lub przed zebraniem rady rodziców (data i godz. będą podane na stroni internetowej),
 • Grono Pedagogiczne będzie obowiązane do wypełnienia harmonogramu (konkursy, festiwale, festyny, itp.) dzięki któremu umożliwi to sprawne funkcjonowanie oraz dysponowanie funduszami,

Dystrybucja środków odbywać się będzie:

w oparciu o prawidłowo wypełnione wnioski o dofinansowanie np. do imprez (wzory wniosków dostępne jako załączniki do regulaminu RR)

w oparciu o ustalone priorytety zdefiniowane strukturą budżetu RR / dostępne środki z wpłat rodziców,

kluczem decyzji o wydatkowaniu będzie ocena zakresu oddziaływania wspieranego działania na uczniów (jak najwięcej uczniów ma skorzystać w wyniku dofinansowywanego działania)

zasada nie dotyczy wsparcia uczniów w trudnej sytuacji materialnej

POMOC MATERIALNA

 • Chcemy zapewnić uczniom z przejściowymi trudnościami finansowymi dostęp do zajęć dodatkowych wymagających opłat tj. wycieczki szkolne, wyjścia szkolne itp.
 • Uważamy, że obowiązuje nas solidarność rodzicielska i powinniśmy zapewniać wszystkim dzieciom dostęp do pełnego programu wychowawczego i edukacyjnego szkoły by nasi uczniowie uczyli się od nas tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Prosimy o zgłoszenia potrzeb ze strony rodziców i dzieci (zachowamy dyskrecję). Prosimy wychowawców o zgłaszanie potrzeb, które wykraczają poza możliwości, chęci dofinansowania przez rodziców klasy.

RADA RODZICÓW