UBEZPIECZENIE AXA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

19.11.2018

Sładka roczna na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 55,00 zł – którą można było opłacić do 10.10.2018

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu III

W zakresie ochrony znajdują się:
– Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (24 000 zł)
– Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu (20 000 zł)
– Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW (20 000 zł)
– Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (30 zł / dzień)
– Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby – jednorazowa wypłata w przypadku pobytu trwającego min.5dni maksymalnie 2 świadczenia
rocznie  (300 zł )
– Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (2 500 zł)
– Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW  w tym odbudowa zębów (2 000 zł)
– Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego ( 1000 zł)
– Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)
– Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 24h/dobę na całym świecie
– Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym  w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Oferta ubezpieczenia

Informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego AXA / Bezpieczny.pl

W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem AXA :

 Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
Nr telefonu:    604 055 358
E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Sładka roczna na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 49,00 zł – którą można było opłacić do 15.10.2017

 Zostało ubezpieczonych 462 dzieci.

 

Składka roczna na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 45,00 zł

Zostało ubezpieczonych 387 dzieci.