UBEZPIECZENIE AXA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Składka roczna na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 49,00 zł – którą można było opłacić do 15.10.2017

Istniała możliwość zwolnienia z opłaty za ubezpieczenie dla osób w trudnej sytuacji materialnej.  Wnioski należało przesyłać mailowo lub składać w portierni szkoły.

 Zostało ubezpieczonych 462 dzieci.

 Lista wszystkich ubezpieczonych jest dostępna u Rady Rodziców.

WARUNKI UBEZPIECZENIA

POLISA


Wszelkich informacji dot. ubezpieczenia udziela:

Agent Ubezpieczeniowy Joanna Karczewska
mail: jkarczewska@bezpieczny.pl
tel.: 604 055 358Składka roczna na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 45,00 zł

Wpłat można było dokonać do 15 października 2016. poprzez skarbników, wychowawców lub podczas dyżurów przedstawiciela Rady Rodziców (w dniach 12-14.10.16 godz. 8.00-10.00)

Zostało ubezpieczonych 387 dzieci.

Lista wszystkich ubezpieczonych jest dostępna w sekretariacie szkoły.


Wszelkich informacji dot. ubezpieczenia udziela:

Agent Ubezpieczeniowy
Beata Plewa
504-657-811
ul. Danusi 6 ( wejście od ul. Zawiszy Czarnego )


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia

Pobierz plik Oferta ubezpieczenia NNW
Pobierz plik Aneks
Pobierz plik Aneks