KONTAKT


MAIL: radarodzicow92gd@gmail.com


Spotkania Rady Rodziców odbywają się  20-go każdego miesiąca o godz. 18.00  w sala nr 303.


Dane do faktury:

RADA RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 92

Ul. Startowa 9, 80-461 Gdańsk

NIP 584-26-60-372