PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP nr 92 w Gdańsku 2017/2018

Przewodnicząca:                Elżbieta Ławicka – reprezentująca klasę IV A
Wiceprzewodnicząca:       Natalia Januszewska-Rochowiak reprezentująca klasę O A
Wiceprzewodnicząca:       Mariusz Sadowski – reprezentująca klasę II B
Skarbnik:                             Magdalena Arent – reprezentująca klasę III C

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW  SP nr 92 w Gdańsku 2017/2018

Beata Ciosek- Federowicz – reprezentująca klasę III E
Joanna Drojecka– reprezentująca klasę IV C
Ilona Panic – reprezentująca klasę III A


Skład Rady Rodziców stanowi Zgromadzenie Ogółu Rodziców, których reprezentacją są poszczególne Rady klas (Trójki klasowe)

Skład Rady Rodziców 2017/2018

0A    Januszewska-Rochowiak Natalia
0B    Wabnic Joaanna
1A     Leśniak Dagmara
1B     Kilar Bogumiła
2A    Anioł Magdalena
2A    Chrabielska Monika
2B    Sadowski Mariusz
3A    Panic Ilona
3B   Wojciechowski Marcin
3C   Arent Magdalena
3D   Marcin Krzywiński
3E   Ciostek-Federowicz Beata
4A   Ławicka Elżbieta
4B   Szymczak Edyta
4C   Drojecka Joanna
4D   Kilar Bogumiła
5A   Cichocka Małgorzata
5B   Kuzduk Beata
6A  Muszyńska Anna

6B   Ossowska Aneta
6C   Łada Mirosława
7A   Jasiński Piotr
7B   Chmielewski Dariusz
7C   Sikora Justyna