19.09.2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP nr 92 w Gdańsku 2018/2019

Przewodnicząca:                Elżbieta Ławicka – reprezentująca klasę V A
Wiceprzewodniczący:       Mariusz Sadowski – reprezentująca klasę III B Wiceprzewodniczący:       Jarosław Świniarski – reprezentująca klasę I B

Skarbnik:                             Joanna Drojecka – reprezentująca klasę V C

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW  SP nr 92 w Gdańsku 2018/2019

Ewa Dymalska – reprezentująca klasę VIII A
Anna Muszyńska– reprezentująca klasę VII A
Aneta Ossowska– reprezentująca klasę VII B


12.09.2018

Skład Rady Rodziców stanowi Zgromadzenie Ogółu Rodziców, których reprezentacją są poszczególne Rady klas (Trójki klasowe)

Skład Rady Rodziców 2018/2019

kl. 0          Joanna Zachariasz
kl. 1A        Małgorzata Ostrowska
kl. 1B        Jarosław Świniarski
kl. 1C        Aleksandra Ambroziak
kl. 2A       Anna Werno
kl. 2B       Michał Derdzikowski
kl. 3A       Magdalena Anioł
kl. 3B       Mariusz Sadowski
kl. 4A       Beata Ciostek
kl. 4B       Iwona Zwolińska
kl. 4C       Maria Lubańska
kl. 4D       Joanna Silarska
kl. 5A       Elżbieta Ławicka
kl. 5B       Edyta Szymczak
kl. 5C       Joanna Drojecka
kl. 5D       Bogumiła Kilar
kl. 6A       Małgorzata Cichocka
kl. 6B       Beata Kuźdub

kl. 6C       Jowita Harasimowicz
kl. 7A       Anna Muszyńska
kl. 7B       Aneta Ossowska
kl. 7C       Katarzyna Jarząbkowska
kl. 8A      Ewa Dymalska
kl. 8B      Dariusz Chmielewski
kl. 8C      Justyna Sikora

kl. IIIg A  Agnieszka Wierzbicka
kl. IIIg B  Agnieszka Łukiewicz  
kl. IIIg C  Adrianna Budzisz-Orłowska