Zebranie Rady Rodziców 2020-09-16

W dniu 2020-09-16 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2020/21 zebranie przedstawicieli rodziców z wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 92 w Gdańsku.

Informacje od Dyrektor Iwony Zielnik:

 • Trwa termomodernizacja szkoły, polegająca na wymianie okien oraz instalacji CO oraz ociepleniu budynku. Koszt ok. 9 600 000 zł pokryło miasto.
 • Remont kapitalny oraz wymianę wyposażenia przechodzi także kuchnia. Koszt ok. 4 000 000 zł. Planowany termin uruchomienia kuchni to 1 października. Po uruchomieniu kuchni rodzicom zostaną przekazane nowe umowy na obiady dla dzieci.
 • Sala gimnastyczna będzie klimatyzowana. Obecnie prowadzona jest procedura odbioru od wykonawcy.
 • Opóźnienia remontu wynikają głównie z wyjazdu i braku możliwości powrotu do Polski pracowników z zagranicy w związku z COVID-19.
 • Szkoła Podstawowa nr 92 stała się częścią Zespołu Szkół razem z Przedszkolem nr 13. Nową wicedyrektor ZS nr 5 została pani Małgorzata Gojke, dotychczasowa dyrektor przedszkola „Trzynastka”. Sama szkoła podstawowa ma obecnie 26 klas w tym dwie klasy „0”.
 • Zainstalowano nowy monitoring składający się z 16 kamer zewnętrznych.
 • Wiosną firma Budimex przekazała szkole 14 laptopów do nauki zdalnej.
 • Szkoła zakupiła nowy sprzęt dla uczniów: 4 monitory interaktywne, drukarkę 3D, okulary VR i 4 sztalugi.
 • Nie ma jeszcze informacji czy i na jakich zasadach będzie dostępny dla naszych uczniów basen w XV LO. Dyrekcja jak co roku złożyła do UM prośbę o udostępnienie obiektu.
 • Zaleca się, aby w miarę możliwości spotkania z nauczycielami na dyżurach odbywały się on-line.
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych odbędzie się na holu, możliwe, że każda klasa osobno.

Odpowiedzi na pytania rodziców

 • Pomimo sytuacji związanej z COVID-19, dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli i opiekunów na świetlicy będę się odbywały.
 • Inne zajęcia prowadzone w szkole dla naszych uczniów takie jak szachy czy karate również będą się odbywały. Szkoła nie udostępnia pomieszczeń dla grup spoza szkoły.
 • Decyzja o wszelkiego rodzaju wyjściach dzieci ze szkoły np. na spacer lub do kina pozostaje w gestii rodziców w porozumieniu z nauczycielami.
 • W szatni znajduje się ok. 320 szafek. Będzie przeprowadzone sprawdzenie, które szafki są w użyciu. Można zgłaszać do sekretariatu zapotrzebowanie na szafkę. Istnieje też możliwość dokupienia i postawienia nowych szafek.
 • W zeszłym roku szkolnym szkoła przystąpiła do programu Gratosfera polegającego na udostępnieniu dzieciom kontenera z różnymi prostymi przedmiotami, którymi dzieci mogą się kreatywnie bawić. Szkoła chętnie przyjmie wszelkiego rodzaju deski, opony, rury, pudła i inne przedmioty, które mogą służyć bezpiecznej i kreatywnej zabawie.
 • Po zakończeniu remontów, patio przy przedszkolu będzie również dostępne dla uczniów klas 0-1 ze szkoły.
 • Szkolny plac zabaw i boiska szkolne są otwarte i dostępne również dla chętnych z zewnątrz codziennie do godz. 22:00.

Wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej

Rada zagłosowała za pozostawieniem składu prezydium z zeszłego roku szkolnego. Do składu prezydium weszła również pani Agnieszka Borkowska. W prezydium rady w roku szkolnym 2020/21 zasiadają:

 1. Elżbieta Ławicka – przewodnicząca
 2. Agnieszka Borkowska – wiceprzewodnicząca
 3. Mariusz Sadowski – wiceprzewodniczący
 4. Jarosław Świniarski – wiceprzewodniczący
 5. Joanna Drojecka – skarbnik

Rada powołała również Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Anna Kowal
 2. Maria Lubańska
 3. Małgorzata Stępień

Inne ustalenia

 1. Składki na fundusz RR powinny być dokonywane przez skarbników klasowych na konto RR nr 17 1020 1811 0000 0102 0298 6750. Proponowana kwota to 10zł/dziecko/miesiąc. Wpłat można dokonywać co miesiąc lub lepiej kwartalnie. Wpłaty są dobrowolne, jednak przypominamy, że zebrane pieniądze są wydawane wyłącznie na potrzeby naszych dzieci. W zeszłym roku szkolnym pieniądze wydano m. in. na zakup laptopów do nauki zdalnej. Każdy wydatek jest dokumentowany a dokumentacja jawna.
 2. Jarosław Świniarski ma zająć się aktualizacją strony internetowej RR.
 3. Rada zbiera również składki na xero od skarbników klas 4-8 w wysokości 2zl/dziecko/miesiąc na konto 88 1020 4900 0000 8402 3190 0557 Pieniądze te są przekazywane szkole na poczet eksploatacji xero na podstawie wystawionych faktur.
 4. W dalszym ciągu rada zbiera fundusze na remont stołówki. Do wymiany pozostały szklane drzwi wejściowe. Koszt wymiany to ok. 10 000 zł. Rada zbiera dobrowolne wpłaty od rodziców, których dzieci korzystają ze stołówki w wysokości 2zł/dziecko/miesiąc. Wpłat proszę dokonywać bezpośrednio na konto RR 64 1020 1811 0000 0302 0298 6776 najlepiej z góry za półrocze lub cały rok.
 5. Rada Rodziców odrzuciła wniosek dyrektor o 4 000 zł na zabezpieczenie plastikowych pojemników dla dzieci korzystających z obiadów z cateringu. Uznano, że dodatkowy koszt powinni ponieść bezpośrednio rodzice dzieci korzystających z obiadów.
 6. Padła propozycja zakupu kamer dla nauczycieli do prowadzenia lekcji hybrydowych, czyli takich, gdy część klasy znajduje się w sali a część uczy się zdalnie. Pomysł uznano za godny zainteresowania z uwagi na restrykcje związane z COVID-19 wobec dzieci z objawami przeziębienia, ponieważ w szczycie sezonu grypowego do zdalnego nauczania może być zmuszona spora grupa uczniów. Rozpoznaniem tematu ma się zająć Jarosław Świniarski.