Zestawienie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20

Prezentujemy zestawienie wydatków poniesionych przez Radę Rodziców w minionym roku szkolnym.

Lp.CelKwota wnioskowanaKwota dofinansowania
1.Dofinansowanie obchodów 40-lecia szkoły4 000 zł3 999,24 zł
2.Sfinansowanie wydruku mapy - Erasmus70 zł46,25 zł
3.Dofinansowanie tortu na 40-lecie szkoły500 zł500 zł
4.Książki do biblioteki 800 zł769,74 zł
5.Pasowanie na ucznia klasy pierwsze900 zł900 zł
6.Dofinansowanie konkursu "Potyczki matematyczne"1 500 zł1 500 zł
7.Dofinansowanie konkursu poezji w języku angielskim300 zł300 zł
8.Dofinansowanie konkursu "Moja szkoła"400 zł398,48 zł
9.Zakup laptopów - 7 szt.7 000 zł7 000 zł
10.Dofinansowanie pamiątek dla absolwentów szkoły200 zł200 zł
11.Dofinansowanie pożegnania klasy 8A200 zł200 zł
12.Dofinansowanie pożegnania klasy 8B200 zł200 zł
13.Dofinansowanie pożegnania klasy 8C250 zł200 zł
14.Pióra dla prymusów700 zł625,68 zł
Razem16 839,39 zł