W dni 14.09.2017 Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przy SP 92 zaakceptowała Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

Rozliczenie prowizji ubezpieczeniowej

Rozliczenie opłat za zajęcia na basenie w roku szkolnym 2016/2017


Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przy SP 92 zaakceptowała Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z:

                                             Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016


WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA DOKONYWAĆ:

1. gotówką Skarbnikowi / Wychowawcy klasy

2. przelewem indywidualnie na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku
nr ………………………………………………………………………
Tytułem: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, RR 2016/2017

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno Państwa dziecko, wpłaty można dokonywać na jednego z nich. Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.


DANE DO FAKTURY:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 92
ul. Startowa 9, 80-461 Gdańsk
NIP:584-26-60-372