12.09.2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP nr 92 w Gdańsku 2019/2020

Przewodnicząca:                Elżbieta Ławicka – reprezentująca klasę VI A
Wiceprzewodniczący:       Mariusz Sadowski – reprezentujący klasę IVA
Wiceprzewodniczący:       Jarosław Świniarski – reprezentujący klasę II B

Skarbnik:                             Joanna Drojecka – reprezentująca klasę VI C

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW  SP nr 92 w Gdańsku 2018/2019

Aneta Ossowska – reprezentująca klasę VIII B
Elwira Mazurkiewicz – reprezentująca klasę I A
Małgorzata Cichocka – reprezentująca klasę VI A


12.09.2019

Skład Rady Rodziców stanowi Zgromadzenie Ogółu Rodziców, których reprezentacją są poszczególne Rady klas (Trójki klasowe)

Skład Rady Rodziców 2019/2020

kl. 0          Joanna Zachariasz
kl. 1A        Małgorzata Ostrowska
kl. 1B        Jarosław Świniarski
kl. 1C        Aleksandra Ambroziak
kl. 2A       Anna Werno
kl. 2B       Michał Derdzikowski
kl. 3A       Magdalena Anioł
kl. 3B       Mariusz Sadowski
kl. 4A       Beata Ciostek
kl. 4B       Iwona Zwolińska
kl. 4C       Maria Lubańska
kl. 4D       Joanna Silarska
kl. 5A       Elżbieta Ławicka
kl. 5B       Edyta Szymczak
kl. 5C       Joanna Drojecka
kl. 5D       Bogumiła Kilar
kl. 6A       Małgorzata Cichocka
kl. 6B       Beata Kuźdub

kl. 6C       Jowita Harasimowicz
kl. 7A       Anna Muszyńska
kl. 7B       Aneta Ossowska
kl. 7C       Katarzyna Jarząbkowska
kl. 8A      Ewa Dymalska
kl. 8B      Dariusz Chmielewski
kl. 8C      Justyna Sikora