Prezydium

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22:
  1. Elżbieta Ławicka – przewodnicząca
  2. Agnieszka Borkowska – wiceprzewodnicząca
  3. Mariusz Sadowski – wiceprzewodniczący
  4. Maria Lubańska – wiceprzewodnicząca
  5. Joanna Drojecka – skarbnik
Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2021/22:
  1. Anna Kowal
  2. Małgorzata Stępień
  3. Elwira Mazurkiewicz